Czym jest Product & Sales Enablement?

Porozmawiaj z nami

W czym jest “Product Enablement”?

“Product enablement” to proces dostarczania niezbędnych narzędzi, zasobów i wsparcia w celu umożliwienia pracownikom, klientom lub partnerom efektywnej pracy i korzystania z produktów lub usług przedsiębiorstwa. Głównym celem „wdrożenia produktu” jest zapewnienie, że osoby wchodzące w interakcję z produktem mają wiedzę wymaganą do optymalnego korzystania z niego i osiągnięcia pożądanych rezultatów. Oto kilka kluczowych aspektów „wdrażania wiedzy produktowej” (product enablement) w firmach:

 • Wiedza i edukacja: Dostarczanie materiałów produktowych pracownikom, klientom i partnerom. Poprzez opisy produktu, kursy online w celu lepszego zrozumienia korzyści i przypadków użycia.
 • Wsparcie i wskazówki: Oferowanie dostępu do wskazówek, aby pomóc pracownikom we wszelkich kwestiach lub wyzwaniach, które napotykają podczas korzystania z produktu.
 • Procesy wdrażania nowych pracowników, aby pomóc im szybko rozpocząć korzystanie z produktu. Może to obejmować dostęp do bazy wiedzy produktowej, testy wiedzy kluczowe na początku pracy.
 • Marketing i komunikacja produktu: Zapewnienie komunikacji ulepszeń i nowych funkcji produktu, aby zachęcić pracowników do wykorzystania pełnego potencjału produktu.
 • Informacje zwrotne i iteracje: Zachęcanie użytkowników do przekazywania informacji zwrotnych i włączanie ich do przyszłych iteracji produktu co pomaga ulepszyć produkt.
 • Metryki inicjatyw związanych z udostępnianiem wiedzy produktowej za pomocą wskaźników wydajności (KPI) i metryk. Pozwala podejmować decyzje oparte na danych a nie wrażeniach i opiniach.

„Product enablement” ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwa, zwiększenia adopcji produktu i zwiększenia satysfakcji klienta. Odgrywa kluczową rolę we wspieraniu wewnętrznych zespołów, takich jak sprzedaż, obsługa klienta, techniczne, zapewniając im niezbędną wiedzę i narzędzia do skutecznego wspierania produktu. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze zrealizowana strategia wspierania produktów przyczynia się do ogólnego wzrostu sprzedaży produktów lub usług przedsiębiorstwa.

Czym jest “Sales Enablement”?

“Sales Enablement” odnosi się do procesu wyposażania zespołu sprzedaży w narzędzia, zasoby, wiedzę i wsparcie, których potrzebują, aby skutecznie angażować się w potencjalnych klientów, komunikować wartość produktów lub usług i ostatecznie zamykać transakcje. Głównym celem wspierania sprzedaży jest umożliwienie przedstawicielom handlowym większej produktywności, wydajności i skuteczności w ich wysiłkach sprzedażowych. Kluczowe elementy wsparcia sprzedaży w firmach obejmują:

 • Szkolenia i rozwój umiejętności: Zapewnienie wielu szkoleń w celu zwiększenia wiedzy zespołu na temat produktów, technik sprzedaży, radzenia sobie z zastrzeżeniami i umiejętności negocjacyjnych.
 • Materiały i treści sprzedażowe: Oferowanie materiałów tj. dokumenty sprzedażowe, broszury, studia przypadków i referencje, aby pomóc handlowcom w komunikowaniu wartości produktu.
 • Dostęp do informacji: Zapewnienie sprzedawcom dostępu do aktualnych informacji na temat produktów, cen, analiz konkurencji i trendów rynkowych, aby byli dobrze przygotowani.
 • Ciągłe szkolenia: Zapewnienie ciągłych szkoleń i wsparcia przedstawicielom handlowym, aby pomóc im sprostać wyzwaniom, udoskonalić ich umiejętności i poprawić ich wyniki.
 • Bazy wiedzy sprzedażowej: Tworzenie baz wiedzy o sprzedaży, które przedstawiają najlepsze praktyki, procesy sprzedaży i strategie, umożliwiając skuteczne podejście do każdej okazji sprzedażowej.
 • Platformy technologiczne wspierające sprzedaż: Wykorzystanie platform IT które centralizują zasoby, automatyzują procesy i ułatwiają dzielenie się wiedzą w ramach całej organizacji.

Wdrażając skuteczne strategie Sales Enablementowe, wsparte platformami Online sprzedaży, firmy mogą wzmocnić swoje zespoły sprzedażowe, aby były bardziej wydajne, pewne siebie i skoncentrowane na kliencie, co prowadzi do zwiększenia wyników sprzedaży, poprawy relacji z klientami i ogólnego rozwoju biznesu.

Nasza platforma pomoże Ci wdrożyć i połączyć te dwa zagadnienia szybko, prosto w całej organizacji.